รู้จักกับน้ำมันไฮดรอลิก

น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil)

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบไฮดรอลิคของเครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติน้ำมันจะอยู่ในถัง และวิ่งไปในกระบอกไฮดรอลิค ของระบบขายืด ขากด กระบอกยืด กระบอกตั้ง เป็นต้น
โดยน้ำมันไฮดรอลิคจะแบ่งเป็นเบอร์ของความหนืด เช่น 32 หรือ 68 การเลือกเบอร์ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของพื้นที่ใช้งาน

น้ำมันไฮดรอลิก แบ่งตามการใช้งานเป็น 6 ประเภท

1.ประเภทไม่ผสมสารเติมแต่ง  สัญลักษณ์ HH

2.ประเภทป้องกันสนิมและต้านท้านการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน  สัญลักษณ์ HL

3.ประเภทป้องกันสนิม  ต้านทานการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน และป้องกันการสึกหรอ สัญลักษณ์ HM

4.ประเภทป้องกันสนิม  ต้านทานการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน และเพิ่มดัชนีความหนืด สัญลักษณ์ HR

5.ประเภทป้องกันสนิม  ต้านทานการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน และป้องกันการสึกหรอและเพิ่มดัชนีความหนืด สัญลักษณ์ HV

6.ประเภทป้องกันสนิม  ต้านทานการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน ป้องกันการสึกหรอ และช่วยกันหล่อลื่นสัญลักษณ์  HG

การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกให้เหมาะสมกับระบบหรือสภาวะการทำงานนั้นเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้แก่อุปกรณ์ และอายุการใช้งานของระบบก็จะยาวนานขึ้น ในการพัฒนาอุปกรณ์ไฮดรอลิกนั้น ผู้ผลิตต้องศึกษาถึงคุณสมบัติของน้ำมันที่มีอยู่อย่างระมัดระวัง เพื่อค้นหาน้ำมันชนิดที่เหมาะที่สุดกับการทำงานในสภาวะต่าง ๆ ในบางครั้งก็จำเป็นต้องพัฒนาน้ำมันชนิดใหม่ขึ้นมาด้วยเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ถูกต้อง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่า ทำไมเราจึงต้องเลือกใช้น้ำมันที่ผู้ผลิตอุปกรณ์แนะนำ

Social Media

Categories