VERY NARROW AISLE

รถยกโฟล์คลิฟท์ สติล รีชทรัค

GX-X

ความแม่นยำระดับสูงสุด

  • สามารถยกได้สูงสุด 18 เมตร
    ระบบที่ช่วยลดการแกว่งของเสา ที่ใช้ในการยกของ ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • ระบบช่วยในการบันทึกความสูงในการยกของและช่วยปรับงาแบบอัติโนมัติ เพิ่มความคล่องตัวของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น
  • ลดการสั่นของเสาในการจัดเก็บสินค้า
  • การทดแทนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ให้มีระดับที่เท่ากัน

ติดต่อเรา