ส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ มีหน้าที่อะไรบ้าง สำคัญต่อการใช้งานอย่างไร

รถยกโฟล์คลิฟท์ สติล
รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) หนึ่งในเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คลังจัดเก็บสินค้า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งรถโฟล์คลิฟท์มีหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก มีปริมาณมาก เกินกว่ากำลังคนจะยกได้ เพื่อไปไว้ยังบริเวณต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังยกได้ครั้งละจำนวนมากๆ ที่สามารถช่วยทุ่นแรงและลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บของแรงงานคนได้ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์กันว่ามีอะไรบ้าง แต่ละชิ้นส่วนทำหน้าที่อย่างไร รวมไปถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบริการหลังการขาย เพื่อการดูแลส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ในระยะยาว

ทำไมต้องรู้จักส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์

ผู้ใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ จำเป็นต้องรู้จักส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ รวมไปถึงหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละชิ้นส่วนประกอบให้ดี เพราะมีความสำคัญต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ขับ และป้องกันการเกิดความเสียหายของวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้อีกด้วย

เกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์

ส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

 1. ชุดโครงเหล็กหลังคาป้องกันศีรษะคนขับ (Overhead Guard)
  เริ่มกันที่ชุดโครงเหล็กหลังคาป้องกันศีรษะคนขับ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรงมาก มีหน้าที่ป้องกันวัตถุสิ่งของที่อยู่บนงารถโฟล์คลิฟท์ตกลงมายังห้องโดยสาร ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับได้
 2. ห้องโดยสาร (Cab)
  ห้องโดยสาร มีทั้งแบบยืนขับและนั่งขับ เป็นห้องสำหรับควบคุมการทำงานของชิ้นส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคันบังคับ พวงมาลัย ล้อยางรถโฟล์คลิฟท์ งายก เสายก ฯลฯ ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ
 3. พวงมาลัย (Steering Wheel)
  พวงมาลัย มีหน้าที่บังคับทิศทางในการเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์ไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการจัดวางสินค้า
 4. คันบังคับ (Control Valve)
  คันบังคับ มีหน้าที่บังคับทิศทางและจัดวางงายกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ
 5. ล้อหน้า (Front Wheel)
  ล้อหน้า มีหน้าที่สำคัญด้วยกันหลายอย่าง ได้แก่ ใช้ขับเคลื่อนรถไปมา (ล้อเคลื่อน) รองรับน้ำหนักสิ่งของบนงารถโฟล์คลิฟท์ (ล้อโหลด) และในกรณีที่เป็นรถโฟล์คลิฟท์แบบยืนขับ ล้อหน้าจะเป็นตัวควบคุมการเบรคด้วย (ล้อประคอง) ทั้งนี้ยางรถโฟล์คลิฟท์ล้อหน้า จะมีขนาดใหญ่กว่าล้อหลัง และมีความแข็งแรงมาก เพราะต้องแบกรับน้ำหนักสิ่งของบนงารถด้วย
 6. ล้อหลัง (Rear Wheel)
  ล้อหลัง มีหน้าที่บังคับทิศทางในการเลี้ยวเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จำกัด ล้อหลังจะช่วยควบคุมบังคับรถให้ไปในทิศทางที่แม่นยำ
 7. งายก (Forks)
  งารถโฟล์คลิฟท์ เป็นงาสำหรับยกวัตถุต่างๆ ซึ่งทำงานร่วมกับเสายก มีลักษณะเป็นแท่งโลหะยื่นออกมาด้านหน้าของรถ ลักษณะการทำงานคือใช้สอดเข้าไปใต้วัตถุที่ต้องการเคลื่อนย้าย ซึ่งงารถโฟล์คลิฟท์สามารถรับน้ำหนักวัตถุได้หลายตัน ขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของงายก
 8. เสายก (Mast)
  เสายก เป็นชิ้นส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ที่ทำหน้าที่คู่กับงายก มีลักษณะเป็นรางเลื่อนให้งาขึ้น – ลง เพื่อยกสินค้าไปวางบนชั้นสูงๆ หรือยกลงมาก็ได้ โดยปกติเสายกจะมี 2 ท่อน ซึ่งยกได้ 3 เมตร แต่สามารถปรับเป็น 3 ท่อนได้ หากต้องการเพิ่มความสูงเป็น 5 – 6 เมตร
 9. กระบอกไฮดรอลิค (Hydraulic)
  กระบอกไฮดรอลิค มีหน้าที่ช่วยให้เสายกปรับองศาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีอยู่ 3 ชุดด้วยกัน ได้แก่
  1. กระบอกยก คือ กระบอกไฮดรอลิคที่มีหน้าที่ยกงาขึ้น – ลง ซึ่งมีด้วยกัน 2 กระบอก
  2. กระบอกคว่ำ – หงาย คือ กระบอกไฮดรอลิคที่มีหน้าที่เอียงเสาไปด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งมีด้วยกัน 2 กระบอก
  3. กระบอกบังคับเลี้ยว คือ กระบอกไฮดรอลิคที่มีหน้าที่บังคับการเลี้ยวรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งมีเพียงกระบอกเดียว
 10. โซ่ยก (Chain)
  โซ่ยก เป็นชิ้นส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ มีหน้าที่ทำงานร่วมกับกระบอกไฮดรอลิค เพื่อยกงาโหลดของขึ้น – ลง
 11. ที่พิงสินค้าขณะโหลด (Load Backrest)
  ที่พิงสินค้าขณะโหลด มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้สินค้าที่อยู่บนงาตกหล่นขณะเคลื่อนย้ายจนสร้างความเสียหายได้

นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์อื่นๆ อีก เช่น ไฟสัญญาณ ตุ้มน้ำหนัก จุดผูกเชื่อมลาก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถโฟล์คลิฟท์

ส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญของการทำงาน ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดอันตราย และเพื่ออายุการใช้งานของรถที่ยืนยาว ดังนั้นการเลือกเช่าหรือซื้อรถโฟล์คลิฟท์สักคัน นอกจากการพิจารณาตามประเภทการใช้งานแล้ว บริการหลังการเช่า – ขาย ในการช่วยดูแลชิ้นส่วนประกอบของรถโฟล์คลิฟท์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดีเช่นกัน

เราควรเลือกผู้ให้เช่า หรือตัวแทนจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ มีบริการฝึกอบรมผู้ใช้งานรถ มีศูนย์บริการงานซ่อมบำรุงและงานตรวจเช็คสภาพรถครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการหลังการขายตลอดระยะเวลารับประกัน ทั้งดูแลชิ้นส่วนประกอบรถโฟล์คลิฟท์ พร้อมทีมช่างมากฝีมือที่พร้อมให้บริการตลอดทุกวัน

หากคุณสนใจซื้อหรือเช่ารถโฟล์คลิฟท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของคุณ สามารถเข้ามาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ศูนย์บริการ Maxcrane Machinery ผู้นำเข้าเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกทุกสาขา ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ ภายในเวลาทำการตั้งแต่ 08:00-17:30 น. หรือโทร 02-740-5888

Social Media

Categories

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น