เพราะงานบริการคือหัวใจหลักของเรา
ทีมงานแม็กซ์เครนจึงมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณลูกค้าผู้สนับสนุนทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้แม็กซ์เครนดูแล

บรรยากาศการส่งมอบ