Maxcrane กับการปฏิบัติงาน ภายใต้สถาณการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสร้างผลกระทบกับธุรกิจและชีวิตของทุกคนอย่างประเมิณค่าความเสียหายไม่ได้ บริษัทแม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ยังขอยืนหยัด ต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายนี้ ไปพร้อมกับทุกๆคน เราพร้อมดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งในองค์กร และกับสังคมไทย 

 

เมื่อเมษายนที่ผ่าน บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลชั้นนำ เข้ามาตรวจหาเชื้อไวรัสCOVID-19 ให้กับพนักงาน ฟรี ทุกคน   เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน, องค์กร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เข้ามาใช้บริการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเราได้มีการตรวจ Rapid testให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง จัด“กล่องใส่ใจแม็กซ์ๆ” ให้แกพนักงาน โดยในกล่องจะมี เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ยาฟ้าทลายโจร, ยาไทลินอล, หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้พนักงานที่ต้องกักตัว รวมถึงยังมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณออฟฟิศ คลอบคลุมทุกห้อง ทุกชั้น ทุกตึก

นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น การวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตั้งจุดเจลแอลกออฮอล์ทั่วตึกทุกอาคารต่างๆภายในบริษัท มีการทำความสะอาดในทุกๆพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ราวจับประตู ห้องประชุมทุกๆ 3 ชั่วโมง ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นกับโรงอาหารของบริษัทที่มีการทำความสะอาดโต้ะอย่างสม่ำเสมอ มีจุดบริการสเปรย์สำหรับทำความสะอาด และมีพาทิชั่นกั้นระหว่างรับประทานอาหาร 

สำหรับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ บริษัทฯ มีอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ ผ้าสะอาด และ สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อให้พนักงานใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ในจุดสัมผัสร่วม หรือจุดเสี่ยงต่างๆ ในขณะที่ต้องออกนอกสถานที่บริการลูกค้า และเมื่อพนักงานกลับถึงบริษัท จะต้องทำความสะอาดร่างกายในห้องอาบน้ำที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้

ความห่วงใยจากใจแม็กซ์เครน ที่ได้จัดทำ สเปรย์การ์ด แอลกอฮอล์ 75% ขนาดพกพาสะดวก จำนวน 8000ชิ้นเพื่อแจกให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง

และบริษัทฯได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนำไปให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย ดังนั้นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมกับเพิ่มความปลอดภัยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมีการประกาศ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาสุขภาพและวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19

Social Media

Categories