การให้สัญญาณมือเครนขณะปฏิบัติงาน

รถเครนซานี่
เป็นที่ทราบกันดีว่าเครนติดรถบรรทุกหรือปั้นจั่น เป็นเครื่องจักรเฉพาะทางที่ช่วยทุ่นแรงมนุษย์ได้มาก จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ แต่หากใช้งานรถเครนยกของโดยไม่ระมัดระวัง ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และเชื่อหรือไม่ว่า ในหลายๆ ครั้งสาเหตุของอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างผู้ควบคุมเครนติดรถบรรทุกและผู้ให้สัญญาณมือเครน ดังนั้น การสื่อสารด้วยสัญญาณมือเครนจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและให้ความสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

สัญญาณมือเครนสำคัญอย่างไร

เนื่องจากขณะใช้งานเครนติดรถบรรทุก บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอาจมีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร การสื่อสารด้วยการพูดหรือใช้วิทยุสื่อสารอาจถูกรบกวนด้วยเสียงเหล่านี้ได้และอาจทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด ทำให้การปฏิงานล่าช้าหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สัญญาณมือเครนจึงถูกนำมาใช้ในกลุ่มผู้ควบคุมเครนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน เพราะสามารถสั่งการได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ หรือแม้แต่คำพูด

สัญญาณมือเครนที่ใช้บ่อยๆ

การให้สัญญาณมือเครนติดรถบรรทุกที่ใช้บ่อยๆ มีดังต่อไปนี้
  สัญญาณหยุด
 1. หยุดยกของฉุกเฉิน เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไประดับหัวไหล่โดยคว่ำฝ่ามือลง จากนั้นเหวี่ยงไป-มาในแนวระดับไหล่เร็วๆ
 2. หยุด เหยียดแขนซ้ายออกไประดับไหล่โดยคว่ำฝ่ามือลง จากนั้นเหวี่ยงไปมาในแนวระดับไหล่เร็วๆ
 3. หยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมด กำมือทั้งสองเข้าหากันในระดับเอว
  สัญญาณบูม
 1. ยกบูม เหยียดแขนขวาออกให้สุดแขน กำมือโดยให้หัวแม่มือชี้ขึ้นด้านบน
 2. นอนบูม เหยียดแขนขวาออกให้สุดแขน กำมือโดยให้หัวแม่มือชี้ลงพื้น
 3. สวิงบูมไปด้านที่มือชี้ เหยียดแขนซ้ายหรือขวาไปตามทิศทางที่ต้องการจะให้หมุนบูมไป
 4. ยกบูมขึ้นพร้อมกับเลื่อนรอกขึ้นเหยียดแขนออกให้สุด แบมือโดยให้หัวแม่มือชี้ขึ้น แล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป–มา (ยกเว้นหัวแม่มือ)
 5. ยกบูมพร้อมกับเลื่อนรอกลง เหยียดแขนออกให้สุด แบมือโดยให้หัวแม่มือชี้ลงแล้วกวักนิ้วทั้งสี่ไป–มา (ยกเว้นหัวแม่มือ)
 6. ยึดบูม กำมือทั้งสองแบบหงาย ยกขึ้นเสมอเอว แล้วเหยียดหัวแม่มือออกทั้งสองข้าง
 7. หดบูม กำมือทั้งสองคว่ำลง แล้วยกขึ้นเสมอเอว ให้หัวแม่มือทั้งสองข้างชี้เข้าหากัน
  สัญญาณรอก
 1. ใช้รอกใหญ่ กำมือแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นเคาะเบาๆ บนศีรษะตนเองหลายๆ ครั้ง แล้วให้สัญญาณอื่นๆ ที่ต้องการ
 2. ใช้รอกเล็ก งอข้อศอกขึ้น กำมือระดับไหล่ โดยให้โย้ไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้างแตะที่ศอก จากนั้นให้สัญญาณอื่นๆ ที่ต้องการ
 3. เลื่อนรอกขึ้น งอศอกขึ้นตั้งฉาก ชี้นิ้วชี้ขึ้น แล้วหมุนเป็นวงกลม
 4. เลื่อนรอกลง กางแขนออกเล็กน้อย ใช้นิ้วชี้ลงพื้น แล้วหมุนเป็นวงกลมกำมือทั้งสองคว่ำลง แล้วยกขึ้น
  สัญญาณอื่นๆ
 1. ให้ยกของขึ้นช้าๆ ยกแขนคว่ำฝ่ามือให้ได้ระดับคาง จากนั้นใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่งชี้ตรงกลางฝ่ามือแล้วหมุนช้าๆ
 2. เดินหน้า เหยียดฝ่ามือขวาตรงออกไปข้างหน้าระดับไหล่ ฝ่ามือตั้งตรงทำท่าผลักในทิศทางที่ต้องการให้รถเครนเคลื่อนที่
การมีเครื่องจักรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยทุ่นแรง อาทิ เครนติดรถบรรทุก รถเครนยกของ เครนเคลื่อนที่ และรถบรรทุกติดเครน เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น แต่การทำงานในแต่ละครั้งจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลย หากปราศจากการวางแผนและการสื่อสารที่ดีและแม่นยำระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

Social Media

Categories