รถบรรทุกหัวลากฟูโซ่

Thunderbolt TV3340S

รถบรรทุกขนาดใหญ่ GCW 50.5 ตัน

รถบรรทุกสิบล้อ
หัวลาก

*เร็วๆนี้