รถบรรทุกหัวลากฟูโซ่ แม็กซ์เครน

รถบรรทุกฟูโซ่

FZ3528TT

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน

รถบรรทุกหัวลาก

รถบรรทุกฟูโซ่

FZ4928TT

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 41 ตัน

รถบรรทุกหัวลาก