รถบรรทุกฟูโซ่

FJ1523R

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน

รถบรรทุก
ขนส่งทางเรียบ

รถบรรทุกฟูโซ่

FJ2528C

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน

รถบรรทุก
ขนส่งทางเรียบ / ดัมพ์

รถบรรทุกฟูโซ่

FJ2528R

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน

รถบรรทุก
ขนส่งทางเรียบ

รถบรรทุกฟูโซ่

FJ1523RMC

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน – 25 ตัน

รถบรรทุก
ผสมปูน / มิกเซอร์