รถบรรทุกฟูโซ่

FI217C

รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน

รถบรรทุก
ขนส่งทางเรียบ

รถบรรทุกฟูโซ่

FI1217R

รถบรรทุกขนาดเล็ก 6.5 ตัน – 8.4 ตัน

รถบรรทุก/ดัมพ์