แนะวิธีการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ทำตามได้ไม่ยาก

ดูแลโซ่รถโฟล์คลิฟท์ STILL by maxcrane

รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) หรือรถยกของ เป็นเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ต้องแบกรับน้ำหนักจำนวนมาก ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับการเช็คสภาพรถก่อนการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาหลังการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งของขณะยก รวมถึงสิ่งของที่อยู่โดยรอบ ซึ่งการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพียงแค่ทำตามคำแนะนำที่เรานำมาฝากกัน

การบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ ทำอย่างไรบ้าง

การตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ จำเป็นต้องทำก่อนการใช้งาน ขณะการใช้งาน และหลังการใช้งาน ซึ่งวิธีการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

ก่อนใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

ก่อนใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ต้องตรวจเช็คสภาพรถ ดูความเรียบร้อยในแต่ละส่วน หากเกิดความผิดปกติใดๆ ไม่ควรนำรถโฟล์คลิฟท์ออกไปใช้งานเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ซึ่งการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งาน สามารถทำได้ ดังนี้
 • ตรวจเช็คสภาพล้อหน้า ล้อหลัง ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจวัดลมยาง ยางห้ามแบน หรือมีรอยรั่วเด็ดขาด
 • ตรวจเช็คสภาพโซ่โฟล์คลิฟท์ ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ห้ามโซ่หย่อนเกิน 2% โดยสังเกตได้จากป้ายที่ติดบริเวณเสายก
 • ตรวจเช็คงายก เสายก ที่พิงสินค้าขณะโหลด ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดกับตัวเครื่องแน่นหนา 
 • ตรวจเช็คงายกของรถว่ามีความโค้งงอหรือไม่ เพราะงายกห้ามงอเด็ดขาด เพื่อป้องกันสินค้าหล่นขณะยกขึ้น – ลง
 • ตรวจดูความสะอาดของรถ ห้ามมีวัตถุแปลกปลอมใดๆ ติดค้างอยู่ที่ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องก่อนการสตาร์ทรถ
 • หากใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต้องเต็ม ห้ามมีความร้อนทั้งที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถ
 • หากใช้รถโฟล์คลิฟท์น้ำมันหรือแก๊ส ให้ตรวจระดับน้ำมันหรือแก๊สว่าเต็มถัง หรือเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่
 • ตรวจระดับน้ำมันต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
 • ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำ น้ำกลั่นแบตเตอรี่
 • ตรวจพวงมาลัย สัญญาณแตร
 • ตรวจสัญญาณไฟ ทั้งไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง ไฟส่องสว่าง ก่อนการใช้งาน
 • ตรวจเบรค ทั้งเบรคมือและเบรคขา เมื่อดึงเบรคมือ รถควรหยุดที่ทางลาด 20% ได้

ขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

ขณะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ จำเป็นต้องหมั่นสังเกตส่วนต่างๆ ของรถโฟล์คลิฟท์เช่นกัน ว่ามีความผิดปกติขณะใช้งานหรือไม่ ดังนี้

 • สังเกตเครื่องยนต์ เช่น เครื่องอืด สะดุดบ่อย มีเสียงดังผิดปกติ
 • สังเกตเบรค เช่น เบรคไม่อยู่ เบรคแล้วมีเสียงดัง เกียร์ค้าง
 • สังเกตคันบังคับว่าสามารถบังคับได้ตรงทิศทางอย่างแม่นยำหรือไม่
 • สังเกตระบบไฮดรอลิค เช่น สามารถควบคุมเสายก งายก ได้ตรงตามองศาที่ต้องการเหมือนก่อนหรือไม่ สะดุดหรือไม่
 • สังเกตโซ่โฟล์คลิฟท์ เช่น โซ่หย่อน โซ่หลุดออกจากตำแหน่งเดิม ขณะใช้งานหรือไม่
 • สังเกตระยะฟรีของพวงมาลัย การเลี้ยวว่าผิดปกติหรือไม่
 • หากหม้อน้ำเดือด หรือน้ำหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูงขณะใช้งาน ห้ามเปิดฝาดูทันที เพื่อป้องกันการโดนความร้อนลวกมือ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนะนำให้ขับรถด้วยความเร็วปานกลางเพื่อคลายความร้อน จอดรถ เมื่อแน่ใจแล้วค่อยหมุนฝาช้าๆ ทิ้งไว้สักพัก แล้วค่อยเปิดฝาดูความผิดปกติ

หลังใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

การบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งาน สามารถทำตามได้ ดังนี้
 • จอดรถในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ก่อนจอดรถควรปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาๆ อย่างน้อย 2 – 3 นาที แล้วค่อยดับเครื่อง
 • เมื่อจอดรถแล้ว ควรลดงารถโฟล์คลิฟท์ ให้อยู่ในแนวราบกับพื้น ป้องกันการเกิดอันตรายกรณีที่มีผู้เดินผ่าน
 • ปลดเกียร์ว่างและล็อคเบรคมือหลังจอดรถให้เรียบร้อย
 • เก็บกุญแจไว้ในที่ประจำ
 • เตินน้ำมันให้เต็มถัง หรือชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป
 • ใช้น้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่างๆ ที่ต้องทำการหล่อลื่น เช่น โซ่โฟล์คลิฟท์
 • ตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน หรือของเหลวภายในรถ เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำในหม้อน้ำ
 • ล้างหม้อน้ำตามรอบบำรุงการรักษา
 • ตรวจเช็คสภาพรถกับศูนย์เมื่อครบกำหนด
reach truck photo

ข้อแนะนำอื่นๆ เพื่อการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

รถโฟล์คลิฟท์เป็นรถที่มีราคาสูง ดังนั้นนอกจากการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ด้วยตัวเองแล้ว การได้รับการตรวจเช็คสภาพรถจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญก็สำคัญเช่นกัน โดยเราแนะนำให้เช่าหรือซื้อรถโฟล์คลิฟท์กับศูนย์ที่มีบริการงานซ่อมบำรุง และงานตรวจเช็คสภาพรถ มีบริการทีมช่างพร้อมให้บริการตลอดทุกวัน เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและความคุ้มค่าในระยะยาว

นอกจากนี้พนักงานที่ต้องใช้รถ จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน อีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถ ช่วยประหยัดเงินให้กับเจ้าของธุรกิจ ลดโอกาสในการเสียค่าซ่อมรถได้ด้วย

หากคุณสนใจซื้อหรือเช่าโฟล์คลิฟท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของคุณ สามารถเข้ามาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ศูนย์บริการ Maxcrane Machinery ผู้นำเข้าเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกทุกสาขา เรามีบริการฝึกอบรมผู้ใช้งานรถ โดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องจักรกล มีใบรับรองสำเร็จการทดสอบการฝึกอบรม บริการงานซ่อมบำรุงและงานตรวจเช็คสภาพรถ ฯลฯ สามารถติดต่อเราได้ในวันจันทร์ – เสาร์ ภายในเวลาทำการตั้งแต่ 08:00-17:30 น. หรือโทร 02-740-5888

Social Media

Categories

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น