ที่ตั้งบริษัท

ศูนย์บริการครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคเหนือ
ที่อยู่ 333 หมู่ 10 ต.บางระกำ อ.บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่ 234 หมู่ 6 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด รหัสไปรษณีย์ 40110 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคตะวันออก
ถนนหมายเลข 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180 จังหวัดระยอง
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคใต้
ที่อยู่ 218 หมู่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อศูนย์บริการทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคเหนือ
ติดต่อบริการรถเครน                      ติดต่อบริการรถโฟล์คลิฟท์
084-651-8888                            084-653-8888
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต่อบริการรถเครน                      ติดต่อบริการรถโฟล์คลิฟท์
084-652-8888                           061-703-8998
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคตะวันออก
ติดต่อบริการรถเครน                      ติดต่อบริการรถโฟล์คลิฟท์
061-983-9388                            066-097-4545
ศูนย์บริการอะไหล่ และซ่อมบำรุง ประจำภาคใต้
ติดต่อบริการรถเครน                      ติดต่อบริการรถโฟล์คลิฟท์
084-652-8888                           082-443-8800