เทคนิคการดูแลรักษาลวดสลิงให้ดูดีและใหม่อยู่เสมอ

เทคนิคทะนุถนอมอายุการใช้งานลวดสลิงของท่านให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

1.รับน้ำหนักมากเกินไปไม่เป็นผลดี ในสภาพการใช้งานที่ได้รับน้ำหนักจนมากเกินไป อาจจะทำให้ลวดสลิงตึงมากเกินไปจนเกิดการขาดได้ เราควรเผื่อน้ำหนักให้ลวดสลิงได้รักษาความแข็งแรงของเส้นลวดสลิงไว้ เผื่อใช้งานได้ในระยะยาว

2.การนำลวดสลิงไปดึงหรือลาก ในการใช้ลวดสลิงนั้น ลวดสลิงสามารถแบ่งออกได้หลากหลายโครงสร้างเราควรเลือกใช้ลวดสลิงที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมแก่งานดึงลากรวมถึงน้ำหนักที่จะใช้ในการลาก หากทางผู้ใช้ไม่ทราบรายละเอียดทางเทคนิคควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนำไปใช้งานจริง

3.อย่าใช้ลวดสลิงมือสอง ลวดสลิงมือสองมีราคาที่ถูก แต่เราควรคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากผู้ใช้งานลวดสลิงอาจจะดูลวดสลิงไม่เป็นว่าควรเลือกใช้ลวดสลิงแบบไหน หรือลวดสลิงมือสองของท่านใช้งานไปมากน้อยเพียงใด

4.หมั่นตรวจดูลวดสลิงทุกครั้ง เราควรมีช่างเพื่อตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งก่อนใช้งานจริง และมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของเส้นลวดสลิงให้อยู่ในสภาพยืดหยุ่นในตลอดเวลา

5.ไม่ควรเอาน้ำกรดเทใส่ลวดสลิง ในการทำวิจัยบางสถาบันหรือบางบริษัท อาจจะใช้ลวดสลิงเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ควรนำน้ำกรด เทใส่ลวดสลิงเพราะอาจจะทำให้ลวดสลิงขึ้นสนิมได้อย่างรวดเร็วและทำให้ลวดสลิงกรอบได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://superbtool.weloveshopping.com

Social Media

Categories

1.รับน้ำหนักมากเกินไปไม่เป็นผลดี ในสภาพการใช้งานที่ได้รับน้ำหนักจนมากเกินไป อาจจะทำให้ลวดสลิงตึงมากเกินไปจนเกิดการขาดได้ เราควรเผื่อน้ำหนักให้ลวดสลิงได้รักษาความแข็งแรงของเส้นลวดสลิงไว้ เผื่อใช้งานได้ในระยะยาว

2.การนำลวดสลิงไปดึงหรือลาก ในการใช้ลวดสลิงนั้น ลวดสลิงสามารถแบ่งออกได้หลากหลายโครงสร้างเราควรเลือกใช้ลวดสลิงที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมแก่งานดึงลากรวมถึงน้ำหนักที่จะใช้ในการลาก หากทางผู้ใช้ไม่ทราบรายละเอียดทางเทคนิคควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนนำไปใช้งานจริง

3.อย่าใช้ลวดสลิงมือสอง ลวดสลิงมือสองมีราคาที่ถูก แต่เราควรคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากผู้ใช้งานลวดสลิงอาจจะดูลวดสลิงไม่เป็นว่าควรเลือกใช้ลวดสลิงแบบไหน หรือลวดสลิงมือสองของท่านใช้งานไปมากน้อยเพียงใด

4.หมั่นตรวจดูลวดสลิงทุกครั้ง เราควรมีช่างเพื่อตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งก่อนใช้งานจริง และมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของเส้นลวดสลิงให้อยู่ในสภาพยืดหยุ่นในตลอดเวลา

5.ไม่ควรเอาน้ำกรดเทใส่ลวดสลิง ในการทำวิจัยบางสถาบันหรือบางบริษัท อาจจะใช้ลวดสลิงเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ควรนำน้ำกรด เทใส่ลวดสลิงเพราะอาจจะทำให้ลวดสลิงขึ้นสนิมได้อย่างรวดเร็วและทำให้ลวดสลิงกรอบได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://superbtool.weloveshopping.com